การรั่วไหลของน้ำมัน

การรั่วไหลของน้ำมัน อันตรายแค่ไหน? สาระน่ารู้

             การรั่วไหลของน้ำมัน สวัสดีค่า เพื่อนๆนักอ่านที่น่ารักทุกๆคน วันนี้แอดมินก็มีสาระน่ารู้เกี่ยวกับ การรั่วไหลของน้ำมัน มาฝากเพื่อนๆกัน ปัจจุบันในโลกของเราปีๆนึง มีการรั่วไหลของน้ำมัน เยอะมากเลยค่ะ จากบนฝั่งก็ดี หรือจากเรือขนส่งสินค้าก็ดี วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับการรั่วไหลของน้ำมันกันค้า

             การรั่วไหลของน้ำมัน ไฮโดรคาร์บอน กลายเป็นปัญหาใหญ่ของสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะในทะเลในสมัยนี้เป็นอย่างมาก เพราะยิ่งนานวัน มนุษย์เรามีอัตราการใช้น้ำมันเยอะๆทุกปี ปกติการรั่วไหลของน้ำมันมักจะเกิดได้ทั้งในทะเลและชายฝั่งทะเลเลยค่ะ แต่การรั่วไหลของน้ำมันอาจเกิดขึ้นบนพื้นดินได้เช่นกัน การรั่วไหลของน้ำมันเกิดจากเรือบรรทุกน้ำมันดิบ แท่นขุดเจาะน้ำมันที่อยู่ห่งจากชายฝั่ง เหรือการรั่วไหลของการกลั่นน้ำมันดิบ เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติเป็นอย่างมาก เพราะน้ำมันที่รั่วไหลสู่น้ำ จะเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพ ทั้งทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ทำให้ส่งผลเสียต่อสัตว์ทะเล และพืชน้ำต่างๆในบริเวณนั้น รวมไปถึงมนุษย์เราเองด้วย

วิธีการขจัดคราบน้ำมัน

              สามารถทำได้หลายวิธีมาก ซึ่งแบ่งได้เป็น 5 วิธีดังนี้

1.การทำความสะอาดชายฝั่ง กรณีที่คราบน้ำมันถูกพัดเข้าหาฝั่ง ก็จะสามารถใช้คนและอุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมันออกได้เลย

2.การปล่อยให้สลายตัวตามธรรมชาติ ในกรณีที่มีการรั่วไหลจำนวนเล็กน้อย และชนิดของน้ำมันที่รั่วไหลสามารถสลายตัวเองได้ดีในธรรมชาติ ก็สามารถที่จะปล่อยให้สลายตัวตามธรรมชาติเองได้

3.การเผา การขจัดคราบน้ำมันด้วยวิธีนี้ต้องทำด้วยครามเชี่ยวชาญเป็นพิเศษและมีการวางแผนเป็นอย่างดี

4.การกักเก็บ โดยใช้ทุ่นน้ำมันจำกัดขอบเขตการแพร่กระจายของน้ำมัน จากนั้นก็ใช้เครื่องเก็บน้ำมัน

5.การใช้สารเคมีขจัดคราบน้ำมัน สามารถขจัดคราบน้ำมันบนผิวน้ำได้ในระยะเวลาอันสั้น

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

การป้องกันและการแก้ไขการรั่วไหลของน้ำมัน

1.สร้างเครือข่ายชุมชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังและตรวจสอบเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลในทะเล

2.ควบคุมและแก้ปัญหาการลักลอบปล่อยทิ้งของเสียจากเรือขนส่งสินค้า

3.สร้างความตระหนักรู้ให้ผู้ประกอบการมีความรับผิดชอบต่อสังคม

4.จัดทำระบบเตือนภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหล

5.จัดทำฐานข้อมูลระดับพื้นที่เกี่ยวกับเส้นทางการขนส่งน้ำมัน

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

ufabet168

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

About the author

Sophie Obrien

View all posts