การทำรังวัด

การทำรังวัด เรื่องน่ารู้ เรามาทำรังวัดกันเถอะ!!

การทำรังวัด สวัสดีเพื่อนๆนักอ่านทุกคนนะค้า วันนี้แอดมินก็มีสาระน่ารู้ว่าแบ่งปันให้เพื่อนๆได้อ่านกัน บอกเลยว่าเรื่องนี้มีประโยชน์สุดๆโดยเฉพาะกับชาวเกษตรกร หรือผู้ที่มีที่ดินเปล่าๆ ไม่ว่าจะมากหรือน้อย นั่นคือ การทำรังวัดนั่นเองค่า

เพื่อนๆอาจจะคิดว่ามันเป้นเรื่องไกลตัว แต่เปล่าเลยค่ะ เป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆ สำหรับคนที่อยากจะครอบครองที่ดิน หรือต้องการซื้อ-ขายที่ดิน นอกจากจะต้องตรวจสอบเรื่องโฉนดที่ดิน ราคา รวมปถึงทำเลแล้ว การทำรังวัดก็สำคัญไม่แพ้กัน

เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษาก่อนตัดสินใจแล้ว ยังเป็นการป้องกันการเสียสิทธิ์ในพื้นที่ของตนโดยที่คุณอาจไม่รู้ตัวอีกด้วย อยากรู้แล้วใช่ม้า ว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง แต่ก่อนอื่นเลยเราไปรู้จักกับ รังวัดกันก่อนเลย

          การทำรังวัด คือ การขอให้เจ้าหน้าที่กรมที่ดินช่วยตรวจสอบและยืนยันขนาดของที่ดินในโฉนดอีกครั้ง โดยวัดระยะความกว้างยาวของที่ดิน เนื่องจากหลักหมุดเดิมสูญหายหรือถูกเคลื่อนย้าย ควรทำทุกๆ 10 ปี

ในขณะที่ทำรังวัดที่ดิน เราควรที่จะถ่ายรูปแนวเขตไว้เป็นหลักฐาน เพื่อยืนยันหากมีบุคคลภายนอกเข้ามาบุกรุกหรือพวกอ้างครอบครองปรปักษ์

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

ประโยชน์ของการรังวัดที่ดิน

1. เพื่อให้รับรู้ถึงแนวเขตการครอบครองที่เปลี่ยนไป

2. ป้องกันการถูกบุกรุกในที่ดินของตนเอง เช่น การถูกใช้ที่ดินเป็นทางเข้า-ออกจากบุคคลอื่น

3. ป้องกันการเหลื่อมล้ำจากเส้นทางสาธารณอื่นๆ เข้ามาในที่ดินของ ซึ่งอาจจะทำให้เจ้าของที่ดินโดนแบ่งหักที่ดินออกไปแบบไม่รู้ตัว

4. ป้องกันการเสียกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เนื่องจากโดนแย่งกรรมสิทธิ์จากการรุกล้ำที่ดินโดยบุคคลอื่น 

5. แก้ปัญหาการทับซ้อนของเขตจากที่ดิน นส.3 ก (โฉนดตราครุฑสีเขียว) เพื่อให้ทราบขนาดที่ดินที่ชัดเจน 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

สิ่งที่เจ้าของที่ดินควรรู้ก่อนการทำรังวัดที่ดิน

1. เอกสารและที่ดินที่มีเป็นแบบใด 

              เจ้าของโฉนดจะต้องตรวจสอบให้ดีว่า โฉนดที่ถืออยู่เป็นโฉนดที่ดินหรือเป็นเอกสารสิทธิที่ดินเท่านั้น และถ้าเป็นโฉนดที่ดินที่เจ้าของมีสิทธิ์ในที่ดินนั้นอย่างสมบูรณ์แล้ว ตัวโฉนดเป็นรูปแบบใดดังต่อไปนี้

-สปก. (ตราครุฑสีน้ำเงิน) เป็นหนังสือที่ดินทำกินห้ามโอนเปลี่ยนมือ 

-นส.3 (ตราครุฑสีดำ) อนาคตสามารถออกเป็นโฉนดได้ สามารถซื้อขาย และจำนองได้ แต่ตอนจะขายต้องประกาศว่าจะขายล่วงหน้า

-นส.3 ก. (ตราครุฑเขียว) สามารถซื้อขาย จำนองได้ และตอนขายไม่ต้องประกาศว่าจะขายล่วงหน้า 

-โฉนดนส.4 (ตราครุฑสีแดง) สามารถซื้อขาย จำนองได้ และสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้

2. วิธีการยื่นคำขอรังวัดที่ดิน 

              เจ้าของที่ดินจะต้องทำการเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อนำมายื่นคำร้องขอรังวัดที่ดิน ได้แก่

-บัตรประจำตัวประชาชน 

-ทะเบียนบ้าน 

-หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 

-โฉนดที่ดิน หรือหนังสือการรองรับทำประโยชน์ที่ดิน

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

ประเภทของการรังวัดที่ดิน

1. การรังวัดแบ่งแยก 

              หากเจ้าของที่ดินต้องการแบ่งที่ดินผืนใหญ่ออกเป็นหลายๆ แปลง จะต้องมายื่นคำร้องขอรังวัดที่ดินกับเจ้าหน้าที่กรมที่ดินใหม่ และทำการออกโฉนดที่ดินของแปลงที่แบ่งแยกใหม่ให้แก่เจ้าของที่ดินเพิ่มเติมด้วย

2. การรังวัดรวมโฉนด 

              หากเจ้าของที่ดินทำการซื้อที่ดินบริเวณใกล้เคียงที่ดินผืนเดิมและต้องการรวมโฉนดใหม่ไว้ในฉบับเดียว จะต้องมายื่นคำร้องขอรังวัด

ที่ดินกับเจ้าหน้าที่กรมที่ดินใหม่ และทำการออกโฉนดที่ดินแบบรวมใหม่ให้แก่เจ้าของที่ดินเพิ่มเติม

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

3. การรังวัดสอบเขต 

              หากเจ้าของที่ดินต้องการทราบเนื้อที่ทั้งหมดว่าตรงกันกับในโฉนดหรือไม่ จะต้องมายื่นคำร้องขอรังวัดที่ดินกับเจ้าหน้าที่กรมที่ดินเพื่อดำเนินการรังวัดและปักหลักหมุดให้ใหม่ 

              เป็นยังไงบ้างคะ สาระน่ารู้ที่แอดมินนำมาฝากเพื่อนๆ ในวันนี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆ ไม่มาก็น้อยนะคะ สำหรับครั้งหน้าแอดมินจะนำเรื่องอะไรมาฝากเพื่อนๆอีก ต้องรอติดตามกันนะค้า

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

About the author

Sophie Obrien

View all posts