Cash Flow (CF) กระแสเงินสดคืออะไร สถานะสภาพ

Cash Flow (CF) กระแสเงินสดคือยอดคงเหลือของเงินสดขาเข้าและขาออกและรายการเทียบเท่าเงินสดของ บริษัท ในช่วงเวลาที่กำหนด

Cash Flow (CF) กระแสเงินสดเป็นบวกบ่งชี้ว่าสถานะสภาพคล่องของ บริษัท แข็งแกร่งหรือเพิ่มขึ้น

กระแสเงินสดติดลบบ่งชี้ว่าสถานะสภาพคล่องของ บริษัท อ่อนแอหรือหดตัว บริษัท ที่มีกระแสเงินสดที่ดีมีความยืดหยุ่นมากขึ้นสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันปรับปรุงทรัพย์สินของ บริษัท คืนเงินให้กับผู้ถือหุ้นและเอาชนะความท้าทายได้

กระแสเงินสดเกี่ยวข้องกับเงินสดหรือส่วนที่เทียบเท่าเงินสดของการดำเนินงานเท่านั้นไม่จำเป็นต้องระบุว่า บริษัท มีกำไรหรือไม่ได้กำไร บริษัท ที่ทำกำไรได้และมีกระแสเงินสดที่อ่อนแออาจมีปัญหาในการเติบโตหรืออาจล้มเหลวเนื่องจากไม่สามารถชำระหนี้สินระยะสั้นได้อย่างสม่ำเสมอ

เหตุใดกระแสเงินสดจึงมีความสำคัญ

หากทรัพย์สินของ บริษัท ที่เข้ามามีไว้สำหรับสินค้าคงคลังบัญชีลูกหนี้หรืออสังหาริมทรัพย์ตัวอย่างเช่นซึ่งมีสภาพคล่องไม่เพียงพอการจ่ายค่าใช้จ่ายรายเดือนเพื่อให้ไฟสว่างขึ้นอาจเป็นเรื่องยาก

ในทางกลับกัน บริษัท ที่มีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันระยะสั้นได้อย่างง่ายดายโดยใช้เงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดอาจกู้ยืมจากการเติบโตที่อาจเกิดขึ้นหรืออาจขายสินทรัพย์ที่ทำให้การชำระหนี้ระยะยาวไม่ยั่งยืน สิ่งนี้อาจนำไปสู่ความไม่หวังผลกำไร แต่จะไม่สะท้อนให้เห็นในกระแสเงินสดของ บริษัท เลย

ตัวอย่างเช่นหากสตาร์ทอัพได้รับเงินสดจากนักลงทุนที่คาดหวังว่าจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้างรายได้ในอนาคตความมั่นคงของ บริษัท จะอยู่ได้ในระยะสั้น อย่างไรก็ตามหากไม่มีรายได้ที่จะสร้างกระแสเงินสดเพิ่มเติมความมั่นคงในระยะยาวของ บริษัท ก็ไม่แน่นอน

งบกระแสเงินสด

สามส่วนหลักของงบกระแสเงินสด ได้แก่ กิจกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานรวมถึงการไหลเข้าและการไหลออกที่เกิดจากวัตถุประสงค์พื้นฐานของ บริษัท เช่นรายได้และต้นทุนจากการขายผลิตภัณฑ์

กิจกรรมการลงทุนรวมถึงเงินสดคงเหลือที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจเช่นการซื้อและการชำระบัญชีอุปกรณ์การผลิต กิจกรรมจัดหาเงิน ได้แก่ การชำระหนี้และการออกหุ้นใหม่

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

ufabet o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

About the author

Sophie Obrien

View all posts