California should pay ค่าเสียหายแก่ชาวแอฟริกันอเมริกัน

California should pay หน่วยงานในแคลิฟอร์เนียออกรายงานความยาว 500 หน้าซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทของรัฐ ในการทำให้การเลือกปฏิบัติต่อชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันยาวนานขึ้นเป็นประวัติการณ์

California should pay ในขณะเดียวกันก็แนะนำคำขอโทษอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลและดำเนินการฟ้องร้องเพื่อชดใช้ค่าเสียหายทางการเงิน

เอกสารดังกล่าวเปิดเผยต่อสาธารณะเมื่อวันพุธ (23) อธิบายถึงอันตรายที่ทายาทของลูกหลานทาสได้รับมานานหลังจากการเลิกทาสในศตวรรษที่ 19 โดยอ้างถึงกฎหมายและการปฏิบัติที่เลือกปฏิบัติในด้านที่อยู่อาศัย การศึกษา การจ้างงาน และระบบกฎหมาย

“ตั้งแต่สมัยอาณานิคมเป็นต้นมา รัฐบาลทุกระดับยอมรับและประดิษฐานความเชื่ออำนาจสูงสุดของคนผิวขาว และออกกฎหมายเพื่อรักษาความเป็นทาส

ระบบการลดทอนความเป็นมนุษย์และการเอารัดเอาเปรียบที่ขโมยชีวิต แรงงาน เสรีภาพ และสติปัญญาของชาวแอฟริกัน” คณะทำงานระบุในรายงานต่อสภานิติบัญญัติแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย

กองกำลังเฉพาะกิจก่อตั้งขึ้นโดยแคลิฟอร์เนียในปี 2020 เพื่อวิจัยและพัฒนาข้อเสนอการชดใช้ค่าเสียหายสำหรับชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน ทำให้เป็นรัฐแรกของสหรัฐฯ ที่มีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัยดังกล่าว แต่ละเมืองและสถาบันการศึกษาได้ดำเนินการก่อนหน้านี้

“ระบบอำนาจสูงสุดสีขาวนี้เป็นตราสัญลักษณ์ที่คงอยู่ของการเป็นทาสที่ยังคงฝังอยู่ในระบบกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของอเมริกาและแคลิฟอร์เนียจำนวนมาก” รายงานกล่าว

“ผลกระทบของการเป็นทาสเหล่านี้ยังคงฝังอยู่ในสังคมอเมริกันในปัจจุบันและไม่เคยได้รับการแก้ไขอย่างเพียงพอ รัฐบาลของสหรัฐอเมริกาและรัฐแคลิฟอร์เนียไม่เคยขอโทษหรือชดเชยความเสียหายเหล่านี้ให้กับชาวแอฟริกันอเมริกัน”

กองกำลังเฉพาะกิจจะออกแผนชดเชยที่ครอบคลุมเพิ่มเติมในปีหน้า แคลิฟอร์เนียเป็นบ้านของประชากรผิวดำที่ใหญ่เป็นอันดับห้าในสหรัฐอเมริกา

รายงานดังกล่าวยังได้เสนอแนะเบื้องต้นในระบบเรือนจำ โดยกล่าวว่าผู้ต้องขังไม่ควรถูกบังคับให้ทำงานขณะอยู่ในเรือนจำ และหากทำเช่นนั้น พวกเขาจะต้องได้รับค่าจ้างตามท้องตลาดที่เป็นธรรม

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

ufabet

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

ufa777 beyond serum

About the author

Sophie Obrien

View all posts