ดูแลผู้สูงอายุ ในช่วง COVID-19 อย่างไรให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค

             ดูแลผู้สูงอายุ สวัสดีเพื่อนๆนักอ่านที่น่ารักทุกคนนะคะ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 อย่างนี้ เราจะต้องดูแลตัวเองกันเป็นพิเศษ แต่ก็จะมีกลุ่มคนอีก กลุ่มนึงที่ต้องดูแลอย่างเป็นพิเศษไปอีก

ก็คือ กลุ่มของคนสูงอายุ เพราะเนื่องจากเป็นช่วงอายุที่จำนวนการเสียชีวิตจากโรคนี้มากที่สุด ดังนั้นวันนี้แอดมินจึงจะพาเพื่อนๆไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับ COVID-19 เพื่อที่จะได้เตรียมพร้อมดูแลผู้สูงอายุในช่วงนี้เป็นพิเศษ

             ดูแลผู้สูงอายุ COVID-19 เป็นเชื้อไวรัสที่ติดทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน

ซึ่งการติดเชื้อไวรัสนี้อาจเกิดได้จากการสูดเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกาย หรือสัมผัสโดนเชื้อก่อนแล้วนำมาสัมผัสปาก จมูก หรือตา หากผู้สูงอายุเกิดการติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ก็อาจเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยที่รุนแรงและเสียชีวิตได้

              ปกติแล้ว ผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 60-84 ปีขึ้นไป ถ้าติดเชื้อไวรัส โควิด-19 มีอัตราการเสียชีวิตประมาณ 4-11 เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้า ผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 85 ปีขึ้นไป จะมีอัตราการเสียชีวิตประมาณ 10-27 เปอร์เซ็นต์ โดยแนวโน้มความรุงแรงจะเพิ่มขึ้นไปตามอายุและโรคประจำตัวที่มี ดังนี้

1.มีโรคประจำตัวรุนแรงหรือเรื้อรัง

              ผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีปัญหาสุขภาพรุนแรงหรือเรื้อรังอย่าง โรคหัวใจ โรคปอด โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง หรือโรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ อาจเสี่ยงเกิดอาการหรือภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงสูงกว่าผู้ป่วยในช่วงอายุอื่น

2.ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายอ่อนแอ

              อายุที่มากขึ้น ทำให้กระบวนการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ และระบบภูมิคุ้มกันเสื่อมสภาพ อีกทั้งผู้สูงอายุบางรายยังอาจรับประทานยาบางชนิดที่ส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันลดต่ำลง ทำให้ร่างกายกำจัดเชื้อไวรัสที่เข้าสู่ร่างกายได้ยาก และเพิ่มโอกาสในการติดเชื้อมากขึ้น

วิธีรับมือกับ COVID-19 ใน ดูแลผู้สูงอายุ

  • หมั่นล้างมือให้สะอาด หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นอย่างน้อย 70 เปอร์เซ็นต์
  • เว้นระยะห่างต่อกันอย่างน้อย 2 เมตร และอยู่ให้ห่างจากคนที่มีอาการป่วย
  • หลีกเลี่ยงการท่องเที่ยวและออกไปยังสถานที่สาธารณะหรือที่พลุกพล่าน
  • ควรอยู่แต่ในบ้านเท่าที่จะเป็นไปได้
  • ควรสวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอ
  • เตรียมอาหาร น้ำดื่ม ยาสามัญประจำบ้าน หรือยาที่ต้องรับประทานเป็นประจำให้พร้อม เพื่อลดการออกไปพบปะผู้คน
  • ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคตามพื้นผิวสิ่งของหรือจุดที่คนในบ้านสัมผัสเป็นประจำ

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

ufabet168

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

About the author

Sophie Obrien

View all posts